Rode Kruis IJmond start een nieuwe EHBO cursus

Cursus id: 1979

De op 4 september 2017 gestarte uitgebreide EHBO + Reanimatie cursus van de afdeling IJmond van het Rode Kruis was een groot succes en helemaal vol. Omdat er nu ook een wachtlijst is, zal de afdeling IJmond op 22 januari 2018 een nieuwe uitgebreide EHBO cursus starten. Deze totaalcursus is een Europees gecertificeerde opleiding.
De lessen zullen worden gegeven op de dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van het Rode Kruis aan de ‘s-Gravenlust 35 te Velsen Zuid (op het terrein waar ook de Brandweer is gevestigd).

De cursus omvat 10 lesavonden. Gediplomeerde instructeurs leren op een praktische manier en met behulp van echte Lotus slachtoffers, de cursisten hoe in voorkomende gevallen op de juiste manier eerste hulp kan worden verleend bij ongevallen in en rond het huis, maar ook op straat of op het werk. Vast onderdeel is ook de reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). De cursus leidt op competentie gericht op, d.w.z. dat de docent bepaald of iemand competent is en er geen examen aan het eind van de cursus wordt afgenomen. Examenvrees hoeft dus geen beletsel te zijn.

Nadat de cursus met succes is doorlopen bestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger deel te gaan uitmaken van de groep Rode Kruis vrijwilligers die bij diverse evenementen en sportwedstrijden, in en buiten de gemeentegrenzen, klaar staan om eerste hulp te verlenen. De gecertificeerde EHBO’er verleent op verantwoorde wijze eerste hulp en schakelt bij ernstige verwondingen de professionele hulpverlening in. Hiervoor zijn mensen nodig die stevig met beide benen op de grond blijven staan in noodsituaties, en die graag voor anderen in nood zorgen. Stuur een email naar: opleidingen@rodekruisijmond.nl.

    • Kosten: € € 195,=,-
    • Duur: 5 dagen
    • Certificaat: Nee

Organisatie: Rode Kruis IJmond

Het Rode Kruis is gespecialiseerd in het leveren van eerste hulp bij evenementen. Al onze hulpverleners zijn in het bezit van een erkend EHBO certificaat met een AED aantekening. Allen worden regelmatig bijgeschoold om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Aanvullende specialisaties zijn gericht op het verlenen van eerste hulp op (grootschalige) evenementen, de samenwerking met andere zorgprofessionals en het behandelen van specifieke letsels, zoals sport- en wandelletsel en alcohol en drugs gerelateerde incidenten. Daarnaast kan het Rode Kruis EHBO-Bikers leveren (EHBO'ers die zich verplaatsen op een mountainbike) die snelle hulpverlening kunnen bieden op evenementen in een groter gebied. De inzet van EHBO wordt ondersteund met eigen logistieke en communicatiemiddelen.

Jouw contactpersoon Jacoba Peeters-Zuidema, coördinator opleiding

Contactpersoon

Jacoba Peeters-Zuidema, coördinator opleiding

Deel deze cursus

We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius, Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.

Send this to a friend