Wilt u praten over uw mantelzorgsituatie? Dan kunt u een consult aanvragen.

De mantelzorgconsulent weet veel over de sociale kaart van uw gemeente, over wet- en regelgeving en over de inzet van respijtzorg. Ook is er nauw contact met andere organisaties en het Sociaal team. De mantelzorgconsulent luistert graag naar uw verhaal en kan u ondersteunen om de balans in uw situatie te behouden of te herstellen.

Samen met u kijkt de mantelzorgconsulent naar zowel praktische als emotionele ondersteuning. Zo’n gesprek kan bij u thuis of op een andere afspreekplek plaatsvinden, of per telefoon – wat u het liefste wil. Na het consult volgt er een advies en/of een begeleidingstraject. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Ook is er geen indicatie van het CIZ of verwijzing nodig.

Voor meer informatie klik hier

We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius, Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.

Send this to a friend