Met respijtzorg kunt u als mantelzorger even op adem komen.

Respijtzorg is een overname van zorg om de mantelzorger een adempauze te geven. Dat is vaak bittere noodzaak: uit onderzoek blijkt dat één op de vijf mantelzorgers overbelast is. Het kan dan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening. Ook kan er vrijwilliger of professional bij de degene voor wie u zorgt thuis komen zodat u even vrijaf krijgt. Annie (75) wilde zo graag naar gym blijven gaan, maar ze vond dat ze haar man niet meer alleen kon laten.

“De mantelzorgconsulent heeft geregeld dat er een vrijwilliger bij mijn man blijft als het mijn gymochtend is. Hij vindt het leuk. Ze gaan bijna altijd samen even wandelen. Daardoor kan ik met een gerust hart naar mijn gymclub gaan. Zo blijf ik in conditie, en dat gezellige kopje koffie na afloop doet me altijd enorm goed. Door mijn gesprekken met de mantelzorgconsulent heb ik geleerd hoe ik meer balans houd en ook mijn grenzen kan aangeven. Ik zal nu eerder aan de bel trekken om bijvoorbeeld logeeropvang te regelen of dagbesteding als dat nodig is.”

Respijtzorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Aan sommige vormen van respijtzorg zijn kosten verbonden. De mantelzorgconsulent kan u hierover meer vertellen.

Er kunnen vanuit de aanvullende zorgverzekering allerlei vergoedingen voor respijtzorg zijn. Hier staat een overzicht van de vergoedingen 2017 per verzekeraar.

We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius, Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.

Send this to a friend