Erkenning…  

De erkenning van het feit dat iemand mantelzorger is, vraagt bewustwording. Daarnaast is het door de vele (zorg)taken en verplichtingen lastig om tijd vrij te maken om überhaupt te informeren wat We(l)doen zou kunnen betekenen.

Thema’s die bij mantelzorgers veel tijd en aandacht vraagt zijn:

 • (opgroeiende) kinderen​
 • werk​/school
 • huishouden​
 • zorgvrager​
 • partner​
 • sociale contacten
 • hobby’s​ en sport

Ondersteuning…

 • Een luisterend oor
 • Informatie en advies
 • Herkenning en erkenning van mantelzorgers
 • Draagkracht/draaglast
 • Ontmoetingsbijeenkomsten voor (jonge) mantelzorgers (met afleiding en ontspanning)
 • Verwijzen naar mogelijkheid volgen workshop/training bij academie
 • Doorverwijzen naar professionele zorg waar nodig
 • HHT (huishoudelijke hulptoelage)
 • Informeren over respijtzorg
 • Netwerkversterking
 • Advies bij regeltaken
 • Informatie over aanpassingen en hulpmiddelen

We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius Maatschappelijk Dienstverleners , Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.

Send this to a friend