Netwerkbijeenkomst ‘Aanpak eenzaamheid’ 23 mei 2019

­  

Geachte collega’s, relaties, vrijwilligers, belangstellenden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende netwerkbijeenkomst van Vrijwilligersacademie IJmond. Deze vindt plaats op donderdag 23 mei a.s. van 13.30 tot 16.30 uur in het Kennemertheater te Beverwijk.

Als centraal thema is dit jaar het onderwerp eenzaamheid gekozen. Graag willen wij met u stilstaan bij de vraag hoe professionals, vrijwilligers en inwoners elkaar kunnen helpen in de aanpak tegen eenzaamheid.

Gastspreker bij deze bijeenkomst is Kees Penninx, oprichter van  Bureau ActiveAge, onderzoeker, trainer, adviseur en publicist in het sociaal domein en auteur van  ‘Kiezen en verbonden blijven’. ‘Krachtgericht werken met ouderen in de wijk’, (Bussum, Coutinho, 2015).

Na de inleiding van de gastspreker zullen wij in een workshopronde stilstaan bij good practices op dit gebied. Het is bekend dat veel van de organisaties uit het netwerk van de academie beleid, activiteiten, maatregelen en adviezen hebben opgesteld om dit maatschappelijke probleem het hoofd te bieden. Wij willen u dan ook verzoeken om ons dit nu al te laten weten, met het doel om tijdens de bijeenkomst een staalkaart aan u te kunnen overhandigen waarop is terug te vinden welke initiatieven, projecten en aanbod er op dit terrein bestaan.

Tenslotte zullen wij met u stilstaan bij de vraag of en zo ja hoe de academie een rol kan spelen in aanbod ter versterking van de vrijwilligers in de diverse projecten.

Het geheel zal worden afgesloten met een netwerkborrel.

U kunt zich nu voor deze bijeenkomst aanmelden per e-mail op info@vrijwilligersacademieijmond.nl.  U ontvangt dan nog een agenda en verdere informatie.

Met vriendelijke groet,

Marjolijn Houwing (Stichting Welzijn Velsen)
Herbert Bos (We(l)doen IJmond)

We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius Maatschappelijk Dienstverleners , Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.

Send this to a friend