We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ / ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius, Stichting Welschap Welzijn en Stichting Welzijn Beverwijk. Samen bieden we een pakket diensten aan voor mantelzorgers en vrijwilligers. Ons werkgebied is Beverwijk en Heemskerk. Wij geven advies en begeleiding op maat, met oog voor kwetsbare mensen of groepen die niet zo vanzelfsprekend in het zicht zijn. De vraag van de inwoner vormt voor onze dienstverlening het uitgangspunt.

Het team van We(l)doen bestaat uit professionals zoals mantelzorgconsulenten, sociaal werkers en vrijwilligerscoördinatoren, en uit vrijwilligers voor ondersteunende taken.

 

 

Het aanbod van We(l)doen bestaat uit:

  • aanvragen voor vrijwillige inzet
  • expertise over mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet
  • individuele begeleidingstrajecten van vrijwilligers
  • individuele ondersteuning van mantelzorgers
  • informatie over mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet
  • mantelzorgconsulten
  • vacatures voor maatschappelijke stages
  • vacatures voor vrijwilligers
  • workshops, trainingen en cursussen op het gebied van informele zorg

Aan de dienstverlening van We(l)doen zijn voor inwoners van Beverwijk en Heemskerk geen kosten verbonden. De ondersteuning wordt gefinancierd vanuit de gemeenten, met subsidies uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In onze participatiesamenleving worden inwoners gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Zij ondersteunen, naast de professionals, immers mensen die hulp nodig hebben. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk willen mantelzorgers en vrijwilligers faciliteren en waar nodig barrières uit de weg te helpen.

Gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben het vertrouwen aan We(l)doen gegund om de dienstverlening aan mantelzorgers en vrijwilligers uit te voeren. Het gaat hierbij om de periode 2017 tot en met 2019. We(l)doen heeft het samenwerkingsverband duurzaam en toekomstbestendig ingericht. Het doel van We(l)doen is dat mantelzorgers, professionals en vrijwilligers elkaar weten te vinden en elkaar weten aan te vullen. Om dit te bereiken bieden we uitgebreide informatie en verschillende soorten ondersteuning.

 

We(l)doen wil goed bereikbaar zijn voor de inwoners. U vindt ons in de wijk- en buurtcentra en we zijn ook aanwezig op andere plekken waar mantelzorgers en vrijwilligers vaak komen. Op evenementen bijvoorbeeld of op scholen om de jongeren te kunnen ontmoeten. Omdat mantelzorg en vrijwillige inzet 24/7 doorgaat, heeft We(l)doen dit digitale kennisplein ontwikkeld. Daar kan iedereen snel antwoorden vinden op veel vragen. Van 9.00 tot 12.30 uur kunt u ons bellen:                (0251) 300 333. Mailen kan ook: info@weldoenijmond.nl. Wilt u liever langskomen? U bent van harte welkom in buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1a, 1961 GP Heemskerk en in wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2, 1947 HS Beverwijk.

Volg ons op Facebook en op Twitter!

Deze website heeft een informatief karakter. De inhoud vult We(l)doen IJmond regelmatig aan. Mist u bepaalde informatie, schroomt u dan niet deze aan ons voor te leggen. Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom en ontvangen wij graag in onze mailbox. Alle rechten zijn voorbehouden aan Weldoen IJmond. Gehele of gedeeltelijk overname is uitsluitend toegestaan na onze toestemming.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij om u op te hoogte te stellen van onze diensten. Wilt u dit niet, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan weldoenijmond.nl. Uw persoonsgegevens worden met zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt en verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.

We(l)doen IJmond mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website. Hierbij worden (tijdelijke of permanente) cookies gebruikt. De meeste browsers kunt u zodanig instellen dat cookies worden geaccepteerd of juist niet. Meer informatie hierover staat in de gebruiksaanwijzing van uw browser.

De website Weldoenijmond.nl is ontwikkeld door We(l)doen IJmond samen met Hello’s bv. U kunt aan de informatie op onze site geen rechten ontlenen of ons aansprakelijk stellen voor onjuiste en/of onvolledige informatie. De links op deze website zijn bedoeld ter ondersteuning van de aangeboden informatie. We(l)doen IJmond draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met uw gegevens. We(l)doen IJmond en Hello’s bv aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die hiervan een gevolg kan zijn.

We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius Maatschappelijk Dienstverleners , Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.

Send this to a friend