Cliëntenraad voorzitter ViVa! Zorggroep

Vacature id: 4160

Voor onze locaties Lommerlust en BreePeper te Beverwijk zijn wij op zoek naar een nieuw te vormen cliëntenraad.

Deze bestaat uit een voorzitter en een of meer leden die gezamenlijk betrokken zijn bij de belangen van onze cliënten.
De cliëntenraad adviseert over beleid en ontwikkelingen in de organisatie, gericht op de bewoners van Lommerlust en de BreePeper. Deze raad komt eenmaal per maand bij elkaar, de vergaderingen vinden doorgaans overdag plaats.

De positie van voorzitter van de cliëntenraad is onbezoldigd en voor de periode van 3 jaar.
Maandelijks zal een tijdsinvestering van ongeveer 15 uur nodig zijn.
Een ( kleine) onkostenvergoeding wordt ter beschikking gesteld.

Wij zoeken kandidaten die aan de volgende voorwaarden voldoen:
* Bent u woonachtig op 1 van de locaties
OF een familielid/directe relatie van een bewoner
OF interesse in en aantoonbare ervaring met de ouderenzorg in de regio Beverwijk
* affiniteit met ouderen en bekendheid met medezeggenschap en belangenbehartiging

Wij bieden een interessante, lokale positie in een cliëntenraad voor 2 zorglocaties in Beverwijk.
Uw maatschappelijke betrokkenheid wordt door ViVa! Zorggroep zeer gewaardeerd en in een raad van gelijkgestemden kun u meedenken en meepraten over het zorgaanbod, de kwaliteit van zorg of andere zaken die van belang zijn voor onze bewoners. Wij streven ernaar om deze positie te vervullen voor 1 september 2019, maar gezien mogelijke vertraging als gevolg van de vakantieperiode is latere aanvang ook mogelijk.

  • Doelgroep(en): Ouderen
  • Activiteit(en): Organiseren / coördineren / besturen
  • Locatie(s): Beverwijk
  • Deze functie is: anders
  • Aantal uren: Nader te bepalen

Organisatie: ViVa! Zorggroep, locatie Lommerlust, Elsanta, BreePeper en Waterrijck

ViVa! Zorggroep biedt zorg aan ouderen en heeft daartoe diverse woonzorgcentra, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in Midden kennemerland. In al deze zorgvoorzieningen en woonvormen werken naast de beroepskrachten vele vrijwilligers. Als vrijwilliger ondersteun je de vaste medewerker bij de uitvoering van diverse hulpverlening en welzijn activiteiten. Als vrijwilliger bied je extra aandacht, begeleiding en ondersteuning zodat we meer persoonsgerichte activiteiten kunnen organiseren voor onze cliënten. Elke cliënt kan een andere vraag hebben. U kunt kiezen voor een afgebakende activiteit, wekelijks vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld een keer per twee weken. Er zijn vele mogelijkheden U geeft tijd en krijgt er veel waardering voor terug.

Jouw contactpersoon Eveline Stam

Contactpersoon

Eveline Stam

Deel deze vacature

We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius Maatschappelijk Dienstverleners , Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.

Send this to a friend