Lid werkgroep Beeld en Geluid

Vacature id: 4595

De werkgroep Beeld en Geluid is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger om films te maken over de recente geschiedenis van Heemskerk. Deze films worden bijvoorbeeld vertoond op de vrijdagmiddagen in ons onderkomen in de St. Mariaschool.

  • Datum: 24 december, 2019
  • Doelgroep(en): Overig
  • Activiteit(en): Overig
  • Locatie(s): Heemskerk
  • Deze functie is: anders
  • Aantal uren: 5

Organisatie: Historische Kring Heemskerk

De Historische Kring Heemskerk (HKH) telt bijna 2000 leden en houdt zich in brede zin bezig met de lokale geschiedenis van Heemskerk. Dat wordt onder meer gepraktiseerd door het verrichten van onderzoek, het verzamelen en beheren van historisch waardevolle voorwerpen, beeldmateriaal en documenten, het stimuleren van studie naar de lokale geschiedenis, het in de bres springen voor historische waarden in Heemskerk die worden bedreigd, het organiseren van activiteiten om bij het publiek de geschiedenis van Heemskerk meer onder de aandacht te brengen, het proactief onderhouden van contacten met personen en instanties wanneer het gaat om de historie van Heemskerk en de betrokkenheid daarbij van de Historische Kring Heemskerk. In en vanuit de HKH zijn verschillende werkgroepen actief. Zoals: Audio/video/film: het verzamelen, beheren en laten horen c.q. vertonen van geluid- en bewegend beeldmateriaal; Educatie: organiseren van de Open Monumenten Dagen en projecten voor primair en voortgezet onderwijs; Exposities & tentoonstellingen: o.a. voorbereiden en realiseren van exposities; Foto: het verzamelen, beheren, vertonen en aanleveren van foto’s; Genealogie: stamboomonderzoek; Oud-Kadaster Heemskerk: onderzoek naar bezit en gebruik van gronden in Heemskerk; Redactie: samenstellen van de Heemskring; Rondleidingen: in de kastelen Marquette en Assumburg.

Jouw contactpersoon Libbe van Dijk

Contactpersoon

Libbe van Dijk

Deel deze vacature

We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius Maatschappelijk Dienstverleners , Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.

Send this to a friend