Redactielid Heemskring

Vacature id: 3795

Wie helpt de redactie van de Heemskring?

 

Binnenkort komt de 61e editie van ons verenigingsblad de Heemskring uit en de eerste stappen richting nummer 62 zijn alweer gezet.

 

Het laten verschijnen van zo’n blad vraagt de nodige inzet en deskundigheid. Dat de Heemskring er goed verzorgd uitziet, is voor een belangrijk deel te danken aan het werk van onze opmaakspecialist. Vanzelfsprekend vraagt de inhoud ook de nodige aandacht. Tot op heden zijn er altijd genoeg afwisselende onderwerpen, redelijk verdeeld over de edities. Die onderwerpen worden in overleg met de schrijvers uitgewerkt tot een leesbaar en mooi geïllustreerd artikel. Prettig dus dat een aantal auteurs van buiten de redactie komt: ze doen zelf hun onderzoek, verzamelen hun gegevens en zetten die op papier. Samen met de redactie zorgen zij voor een goed artikel. De redactieleden zelf schrijven ook, vaak op grond van heel wat interviews.

 

De redactie doet dit werk met veel plezier. Naast al hun inzet en denkwerk voor de Heemskring beseffen de redactieleden, dat ook zij niet eeuwig kunnen doorgaan. U begrijpt het! Zij zouden graag een paar enthousiaste nieuwe leden aan hun team willen toevoegen, personen die niet alles moeten overnemen of alles moeten kunnen, maar die zich wel willen inzetten. Inzetten voor een klus die aan het laten verschijnen van de Heemskring verbonden is, zoals onderwerpen aandragen, schrijvers zoeken, een artikel schrijven of redigeren, interviewen, illustraties zoeken….

 

  • Datum: 22 maart, 2019
  • Doelgroep(en): Overig
  • Activiteit(en): Administratief / computer / pr / media / Overig
  • Locatie(s): Heemskerk
  • Deze functie is: anders
  • Aantal uren: 5

Organisatie: Historische Kring Heemskerk

De Historische Kring Heemskerk (HKH) telt bijna 2000 leden en houdt zich in brede zin bezig met de lokale geschiedenis van Heemskerk. Dat wordt onder meer gepraktiseerd door het verrichten van onderzoek, het verzamelen en beheren van historisch waardevolle voorwerpen, beeldmateriaal en documenten, het stimuleren van studie naar de lokale geschiedenis, het in de bres springen voor historische waarden in Heemskerk die worden bedreigd, het organiseren van activiteiten om bij het publiek de geschiedenis van Heemskerk meer onder de aandacht te brengen, het proactief onderhouden van contacten met personen en instanties wanneer het gaat om de historie van Heemskerk en de betrokkenheid daarbij van de Historische Kring Heemskerk. In en vanuit de HKH zijn verschillende werkgroepen actief. Zoals: Audio/video/film: het verzamelen, beheren en laten horen c.q. vertonen van geluid- en bewegend beeldmateriaal; Educatie: organiseren van de Open Monumenten Dagen en projecten voor primair en voortgezet onderwijs; Exposities & tentoonstellingen: o.a. voorbereiden en realiseren van exposities; Foto: het verzamelen, beheren, vertonen en aanleveren van foto’s; Genealogie: stamboomonderzoek; Oud-Kadaster Heemskerk: onderzoek naar bezit en gebruik van gronden in Heemskerk; Redactie: samenstellen van de Heemskring; Rondleidingen: in de kastelen Marquette en Assumburg.

Jouw contactpersoon Libbe van Dijk

Contactpersoon

Libbe van Dijk

Deel deze vacature

We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius Maatschappelijk Dienstverleners , Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.

Send this to a friend