• ONDERWERPen
 • Jongere
  • Aan wie kan ik mantelzorg overdragen?
   • Als de zorg u te zwaar wordt, dan kunt u gebruikmaken van respijtzorg. Zo krijgt u een adempauze en wordt degene voor wie u zorgt toch verzorgd. Het kan dan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Ook kan er vrijwilliger of professional bij de degene voor wie u zorgt thuis komen zodat u even vrijaf krijgt.

    Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen. De mantelzorgconsulent kan u hierover meer vertellen.

     

  • Heb ik als vrijwilliger plichten?
   • Natuurlijk is vrijwilligerswerk niet verplicht, maar zeker ook niet vrijblijvend. U maakt immers vaste afspraken met de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet. Wegblijven zonder bericht kan bijvoorbeeld niet. Ook als vrijwilliger rekenen anderen op u.

  • Hoe weet ik of een bepaalde vrijwilligersbaan leuk is?
   • De kans op slagen neemt toe als u een vrijwilligersbaan neemt die bij uw ervaringen, wensen en interesses past. Heeft u daarover twijfels, dan kunt u dat bespreken met de vacaturebankmedewerker van We(l)doen. Samen komen we er wel uit! Vaak zijn er bij de organisatie of vereniging die de vrijwilligersbaan aanbiedt mogelijkheden om een (paar) keer mee te lopen, om de sfeer en de werkzaamheden te ‘proeven’.

  • Mag ik met een uitkering vrijwilligerswerk doen?
   • In principe mag u, onder voorwaarden, met een WW-, Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering vrijwilligerswerk verrichten. Meer informatie, ook over de voorwaarden, kunt u verkrijgen bij de instantie waarvan u uw uitkering krijgt.

  • Wat is vrijwilligerswerk?
   • Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

     

  • Heeft vrijwilligerswerk voordelen voor mij?
   • Zeker, vrijwilligerswerk brengt ook wat voor u mee. Denk hierbij aan de uitdaging, de nieuwe ervaring en de lol die u krijgt, en de mogelijkheid om andere mensen te leren kennen. Daarbij staat vrijwilligerswerk goed op een CV, en doet u iets waardevols voor een ander.

  • Wat gebeurt er met mijn moeder/vader als ik het niet meer red?
   • Als het mantelzorgen nu zwaar aanvoelt, dan kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de mantelzorgconsulent. Als u zich afvraagt hoe het in de toekomst moet gaan, dan gaat het erom wat u wilt en wat diegene voor wie u zorgt zou willen en of dat haalbaar is. U kunt dit ook gerust met de mantelzorgconsulent bespreken.

  • Wat is mantelzorg?
   • Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

    Het Sociaal en Cultureel Planbureau definieert mantelzorg als volgt: “Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.”

  • Waar kunnen mantelzorgers hulp en advies krijgen?
   • We(l)doen IJmond is het aanspreekpunt in Beverwijk en Heemskerk voor mantelzorgers. De medewerkers helpen u op weg met alle vragen die u heeft over uw mantelzorgtaken. De mantelzorgconsulent is op de hoogte van mogelijkheden, wet- en regelgeving en de sociale kaart. Aan ondersteuning door We(l)doen zijn geen kosten verbonden.

  • Zijn reiskosten aftrekbaar van de belasting?
   • De reiskosten voor ziekenbezoek mogen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken. Maar de regels veranderen van jaar op jaar. Voor de meest actuele stand van zaken kunt u het beste de website van de Belastingdienst raadplegen.

    Tip! Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, heeft ook informatie over dit onderwerp. Kijk hier

  • Is mantelzorg verplicht?
   • Nee, mantelzorg kan nooit verplicht worden door bijvoorbeeld gemeente of overheid. Wel kan het zo zijn dat mantelzorg verplicht kan voelen. U heeft waarschijnlijk een goede band met diegene voor wie u zorgt. Stoppen met mantelzorgen voelt dan aan als een verkeerde keuze. Maar het is voor uzelf belangrijk om balans te vinden en grenzen te stellen. Want wie niet goed voor zichzelf zorgt, kan ook niet goed voor een ander zorgen.

 • Mantelzorger
  • Aan wie kan ik mantelzorg overdragen?
   • Als de zorg u te zwaar wordt, dan kunt u gebruikmaken van respijtzorg. Zo krijgt u een adempauze en wordt degene voor wie u zorgt toch verzorgd. Het kan dan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Ook kan er vrijwilliger of professional bij de degene voor wie u zorgt thuis komen zodat u even vrijaf krijgt.

    Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen. De mantelzorgconsulent kan u hierover meer vertellen.

     

  • Wat gebeurt er met mijn moeder/vader als ik het niet meer red?
   • Als het mantelzorgen nu zwaar aanvoelt, dan kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de mantelzorgconsulent. Als u zich afvraagt hoe het in de toekomst moet gaan, dan gaat het erom wat u wilt en wat diegene voor wie u zorgt zou willen en of dat haalbaar is. U kunt dit ook gerust met de mantelzorgconsulent bespreken.

  • Wat is mantelzorg?
   • Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

    Het Sociaal en Cultureel Planbureau definieert mantelzorg als volgt: “Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.”

  • Waar kunnen mantelzorgers hulp en advies krijgen?
   • We(l)doen IJmond is het aanspreekpunt in Beverwijk en Heemskerk voor mantelzorgers. De medewerkers helpen u op weg met alle vragen die u heeft over uw mantelzorgtaken. De mantelzorgconsulent is op de hoogte van mogelijkheden, wet- en regelgeving en de sociale kaart. Aan ondersteuning door We(l)doen zijn geen kosten verbonden.

  • Zijn reiskosten aftrekbaar van de belasting?
   • De reiskosten voor ziekenbezoek mogen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken. Maar de regels veranderen van jaar op jaar. Voor de meest actuele stand van zaken kunt u het beste de website van de Belastingdienst raadplegen.

    Tip! Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, heeft ook informatie over dit onderwerp. Kijk hier

  • Is mantelzorg verplicht?
   • Nee, mantelzorg kan nooit verplicht worden door bijvoorbeeld gemeente of overheid. Wel kan het zo zijn dat mantelzorg verplicht kan voelen. U heeft waarschijnlijk een goede band met diegene voor wie u zorgt. Stoppen met mantelzorgen voelt dan aan als een verkeerde keuze. Maar het is voor uzelf belangrijk om balans te vinden en grenzen te stellen. Want wie niet goed voor zichzelf zorgt, kan ook niet goed voor een ander zorgen.

 • Professional
  • Zijn reiskosten aftrekbaar van de belasting?
   • De reiskosten voor ziekenbezoek mogen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken. Maar de regels veranderen van jaar op jaar. Voor de meest actuele stand van zaken kunt u het beste de website van de Belastingdienst raadplegen.

    Tip! Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, heeft ook informatie over dit onderwerp. Kijk hier

 • Vrijwilliger
  • Heb ik als vrijwilliger plichten?
   • Natuurlijk is vrijwilligerswerk niet verplicht, maar zeker ook niet vrijblijvend. U maakt immers vaste afspraken met de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet. Wegblijven zonder bericht kan bijvoorbeeld niet. Ook als vrijwilliger rekenen anderen op u.

  • Hoe weet ik of een bepaalde vrijwilligersbaan leuk is?
   • De kans op slagen neemt toe als u een vrijwilligersbaan neemt die bij uw ervaringen, wensen en interesses past. Heeft u daarover twijfels, dan kunt u dat bespreken met de vacaturebankmedewerker van We(l)doen. Samen komen we er wel uit! Vaak zijn er bij de organisatie of vereniging die de vrijwilligersbaan aanbiedt mogelijkheden om een (paar) keer mee te lopen, om de sfeer en de werkzaamheden te ‘proeven’.

  • Mag ik met een uitkering vrijwilligerswerk doen?
   • In principe mag u, onder voorwaarden, met een WW-, Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering vrijwilligerswerk verrichten. Meer informatie, ook over de voorwaarden, kunt u verkrijgen bij de instantie waarvan u uw uitkering krijgt.

  • Wat is vrijwilligerswerk?
   • Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

     

  • Heeft vrijwilligerswerk voordelen voor mij?
   • Zeker, vrijwilligerswerk brengt ook wat voor u mee. Denk hierbij aan de uitdaging, de nieuwe ervaring en de lol die u krijgt, en de mogelijkheid om andere mensen te leren kennen. Daarbij staat vrijwilligerswerk goed op een CV, en doet u iets waardevols voor een ander.

Staat uw vraag er niet bij? Mail ons! Stel uw vraag

Uitgelichte blogpost

Voorbeeld vrijwilligersbeleid

We(l)doen IJmond heeft voor u als organisatie een vrijwilligersbeleid geschreven welk u kunt gebruiken binnen uw organisatie. Via onderstaande link komt u in het document.

  Lees Verder

  We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius Maatschappelijk Dienstverleners , Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.

  Send this to a friend