• ONDERWERPen
 • Algemeen
  • Wat is de Academie van We(l)doen?
   • De Academie van We(l)doen is een overzicht van workshops, trainingen en cursussen die in de regio IJmond worden aangeboden. Het aanbod is vooral bestemd voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. U vindt de Academie hier.

  • Waarom kom ik We(l)doen tegen op school?
   • Wij willen dat jongeren bekend raken met mantelzorg en vrijwilligerswerk. De mantelzorgconsulent van We(l)doen geeft gastlessen over mantelzorg. Andere medewerkers vertellen over vrijwilligerswerk. Ook kunnen organisaties plekken voor de maatschappelijke stage aanbieden op de vacaturebank van We(l)doen.

  • Hoeveel mantelzorgers zijn er?
   • In Nederland zijn er ruim 4 miljoen mantelzorgers. In Beverwijk en Heemskerk wonen naar schatting zo’n 21.000 mantelzorgers.

 • Jongere
  • Wat is de Academie van We(l)doen?
   • De Academie van We(l)doen is een overzicht van workshops, trainingen en cursussen die in de regio IJmond worden aangeboden. Het aanbod is vooral bestemd voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. U vindt de Academie hier.

  • Waarom kom ik We(l)doen tegen op school?
   • Wij willen dat jongeren bekend raken met mantelzorg en vrijwilligerswerk. De mantelzorgconsulent van We(l)doen geeft gastlessen over mantelzorg. Andere medewerkers vertellen over vrijwilligerswerk. Ook kunnen organisaties plekken voor de maatschappelijke stage aanbieden op de vacaturebank van We(l)doen.

  • Hoeveel mantelzorgers zijn er?
   • In Nederland zijn er ruim 4 miljoen mantelzorgers. In Beverwijk en Heemskerk wonen naar schatting zo’n 21.000 mantelzorgers.

  • Zijn er veel jonge mantelzorgers?
   • Ja, maar de precieze cijfers zijn niet bekend. We denken dat van alle jongeren in Nederland er één op de vier een jonge mantelzorger is. Geschat wordt dat er in Beverwijk en Heemskerk tussen de 2.500 en 4.500 jonge mantelzorgers wonen.

  • Wat houdt een mantelzorgconsult in?
   • De mantelzorgconsulent luistert graag naar uw verhaal. Dat gesprek kan bij u thuis of op een andere afspreekplek, of per telefoon – wat u het liefste wil. We bekijken samen uw situatie. Daarna volgt er een advies en/of een begeleidingstraject. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Ook is er geen indicatie van het CIZ of verwijzing nodig.

  • Aan wie kan ik mantelzorg overdragen?
   • Als de zorg u te zwaar wordt, dan kunt u gebruikmaken van respijtzorg. Zo krijgt u een adempauze en wordt degene voor wie u zorgt toch verzorgd. Het kan dan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Ook kan er vrijwilliger of professional bij de degene voor wie u zorgt thuis komen zodat u even vrijaf krijgt.

    Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen. De mantelzorgconsulent kan u hierover meer vertellen.

     

  • Heb ik als vrijwilliger plichten?
   • Natuurlijk is vrijwilligerswerk niet verplicht, maar zeker ook niet vrijblijvend. U maakt immers vaste afspraken met de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet. Wegblijven zonder bericht kan bijvoorbeeld niet. Ook als vrijwilliger rekenen anderen op u.

  • Hoe weet ik of een bepaalde vrijwilligersbaan leuk is?
   • De kans op slagen neemt toe als u een vrijwilligersbaan neemt die bij uw ervaringen, wensen en interesses past. Heeft u daarover twijfels, dan kunt u dat bespreken met de vacaturebankmedewerker van We(l)doen. Samen komen we er wel uit! Vaak zijn er bij de organisatie of vereniging die de vrijwilligersbaan aanbiedt mogelijkheden om een (paar) keer mee te lopen, om de sfeer en de werkzaamheden te ‘proeven’.

  • Mag ik met een uitkering vrijwilligerswerk doen?
   • In principe mag u, onder voorwaarden, met een WW-, Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering vrijwilligerswerk verrichten. Meer informatie, ook over de voorwaarden, kunt u verkrijgen bij de instantie waarvan u uw uitkering krijgt.

  • Wat is vrijwilligerswerk?
   • Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

     

  • Heeft vrijwilligerswerk voordelen voor mij?
   • Zeker, vrijwilligerswerk brengt ook wat voor u mee. Denk hierbij aan de uitdaging, de nieuwe ervaring en de lol die u krijgt, en de mogelijkheid om andere mensen te leren kennen. Daarbij staat vrijwilligerswerk goed op een CV, en doet u iets waardevols voor een ander.

  • Wat gebeurt er met mijn moeder/vader als ik het niet meer red?
   • Als het mantelzorgen nu zwaar aanvoelt, dan kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de mantelzorgconsulent. Als u zich afvraagt hoe het in de toekomst moet gaan, dan gaat het erom wat u wilt en wat diegene voor wie u zorgt zou willen en of dat haalbaar is. U kunt dit ook gerust met de mantelzorgconsulent bespreken.

  • Wat is mantelzorg?
   • Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

    Het Sociaal en Cultureel Planbureau definieert mantelzorg als volgt: “Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.”

  • Waar kunnen mantelzorgers hulp en advies krijgen?
   • We(l)doen IJmond is het aanspreekpunt in Beverwijk en Heemskerk voor mantelzorgers. De medewerkers helpen u op weg met alle vragen die u heeft over uw mantelzorgtaken. De mantelzorgconsulent is op de hoogte van mogelijkheden, wet- en regelgeving en de sociale kaart. Aan ondersteuning door We(l)doen zijn geen kosten verbonden.

  • Zijn reiskosten aftrekbaar van de belasting?
   • De reiskosten voor ziekenbezoek mogen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken. Maar de regels veranderen van jaar op jaar. Voor de meest actuele stand van zaken kunt u het beste de website van de Belastingdienst raadplegen.

    Tip! Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, heeft ook informatie over dit onderwerp. Kijk hier

  • Is mantelzorg verplicht?
   • Nee, mantelzorg kan nooit verplicht worden door bijvoorbeeld gemeente of overheid. Wel kan het zo zijn dat mantelzorg verplicht kan voelen. U heeft waarschijnlijk een goede band met diegene voor wie u zorgt. Stoppen met mantelzorgen voelt dan aan als een verkeerde keuze. Maar het is voor uzelf belangrijk om balans te vinden en grenzen te stellen. Want wie niet goed voor zichzelf zorgt, kan ook niet goed voor een ander zorgen.

 • Maatschappelijke stage
  • Waarom kom ik We(l)doen tegen op school?
   • Wij willen dat jongeren bekend raken met mantelzorg en vrijwilligerswerk. De mantelzorgconsulent van We(l)doen geeft gastlessen over mantelzorg. Andere medewerkers vertellen over vrijwilligerswerk. Ook kunnen organisaties plekken voor de maatschappelijke stage aanbieden op de vacaturebank van We(l)doen.

 • Mantelzorger
  • Wat is de Academie van We(l)doen?
   • De Academie van We(l)doen is een overzicht van workshops, trainingen en cursussen die in de regio IJmond worden aangeboden. Het aanbod is vooral bestemd voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. U vindt de Academie hier.

  • Waarom kom ik We(l)doen tegen op school?
   • Wij willen dat jongeren bekend raken met mantelzorg en vrijwilligerswerk. De mantelzorgconsulent van We(l)doen geeft gastlessen over mantelzorg. Andere medewerkers vertellen over vrijwilligerswerk. Ook kunnen organisaties plekken voor de maatschappelijke stage aanbieden op de vacaturebank van We(l)doen.

  • Hoeveel mantelzorgers zijn er?
   • In Nederland zijn er ruim 4 miljoen mantelzorgers. In Beverwijk en Heemskerk wonen naar schatting zo’n 21.000 mantelzorgers.

  • Zijn er veel jonge mantelzorgers?
   • Ja, maar de precieze cijfers zijn niet bekend. We denken dat van alle jongeren in Nederland er één op de vier een jonge mantelzorger is. Geschat wordt dat er in Beverwijk en Heemskerk tussen de 2.500 en 4.500 jonge mantelzorgers wonen.

  • Wat houdt een mantelzorgconsult in?
   • De mantelzorgconsulent luistert graag naar uw verhaal. Dat gesprek kan bij u thuis of op een andere afspreekplek, of per telefoon – wat u het liefste wil. We bekijken samen uw situatie. Daarna volgt er een advies en/of een begeleidingstraject. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Ook is er geen indicatie van het CIZ of verwijzing nodig.

  • Krijg ik verlof van mijn werkgever om te mantelzorgen?
   • Werknemers hebben recht op (kort) zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden. Tijdens het verlof betaalt uw werkgever ten minste 70% van uw salaris door. Kijk voor meer info hier

  • Aan wie kan ik mantelzorg overdragen?
   • Als de zorg u te zwaar wordt, dan kunt u gebruikmaken van respijtzorg. Zo krijgt u een adempauze en wordt degene voor wie u zorgt toch verzorgd. Het kan dan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Ook kan er vrijwilliger of professional bij de degene voor wie u zorgt thuis komen zodat u even vrijaf krijgt.

    Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen. De mantelzorgconsulent kan u hierover meer vertellen.

     

  • Wat gebeurt er met mijn moeder/vader als ik het niet meer red?
   • Als het mantelzorgen nu zwaar aanvoelt, dan kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de mantelzorgconsulent. Als u zich afvraagt hoe het in de toekomst moet gaan, dan gaat het erom wat u wilt en wat diegene voor wie u zorgt zou willen en of dat haalbaar is. U kunt dit ook gerust met de mantelzorgconsulent bespreken.

  • Wat is mantelzorg?
   • Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

    Het Sociaal en Cultureel Planbureau definieert mantelzorg als volgt: “Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.”

  • Waar kunnen mantelzorgers hulp en advies krijgen?
   • We(l)doen IJmond is het aanspreekpunt in Beverwijk en Heemskerk voor mantelzorgers. De medewerkers helpen u op weg met alle vragen die u heeft over uw mantelzorgtaken. De mantelzorgconsulent is op de hoogte van mogelijkheden, wet- en regelgeving en de sociale kaart. Aan ondersteuning door We(l)doen zijn geen kosten verbonden.

  • Zijn reiskosten aftrekbaar van de belasting?
   • De reiskosten voor ziekenbezoek mogen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken. Maar de regels veranderen van jaar op jaar. Voor de meest actuele stand van zaken kunt u het beste de website van de Belastingdienst raadplegen.

    Tip! Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, heeft ook informatie over dit onderwerp. Kijk hier

  • Is mantelzorg verplicht?
   • Nee, mantelzorg kan nooit verplicht worden door bijvoorbeeld gemeente of overheid. Wel kan het zo zijn dat mantelzorg verplicht kan voelen. U heeft waarschijnlijk een goede band met diegene voor wie u zorgt. Stoppen met mantelzorgen voelt dan aan als een verkeerde keuze. Maar het is voor uzelf belangrijk om balans te vinden en grenzen te stellen. Want wie niet goed voor zichzelf zorgt, kan ook niet goed voor een ander zorgen.

 • Professional
  • Kan de mantelzorger van mijn cliënt ondersteuning krijgen van We(l)doen?
   • Ja, wij werken ook op dit gebied graag samen met professionals. We(l)doen is een partner bij casuïstiekbesprekingen. Met de Sociaal teams werken we nauw samen. Ook zijn we goed op de hoogte van de sociale kaart in de omgeving. De mantelzorger van uw cliënt bieden we voorlichting, praktische hulp en emotionele ondersteuning. Op deze wijze kunnen we bereiken dat mantelzorgers sneller balans in de draaglast vinden waardoor zij weer op eigen kracht verder kunnen.  Lees hier meer over mantelzorgondersteuning van We(l)doen.

  • Wat is de Academie van We(l)doen?
   • De Academie van We(l)doen is een overzicht van workshops, trainingen en cursussen die in de regio IJmond worden aangeboden. Het aanbod is vooral bestemd voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. U vindt de Academie hier.

  • Hoeveel mantelzorgers zijn er?
   • In Nederland zijn er ruim 4 miljoen mantelzorgers. In Beverwijk en Heemskerk wonen naar schatting zo’n 21.000 mantelzorgers.

  • Krijg ik verlof van mijn werkgever om te mantelzorgen?
   • Werknemers hebben recht op (kort) zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden. Tijdens het verlof betaalt uw werkgever ten minste 70% van uw salaris door. Kijk voor meer info hier

  • Zijn reiskosten aftrekbaar van de belasting?
   • De reiskosten voor ziekenbezoek mogen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken. Maar de regels veranderen van jaar op jaar. Voor de meest actuele stand van zaken kunt u het beste de website van de Belastingdienst raadplegen.

    Tip! Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, heeft ook informatie over dit onderwerp. Kijk hier

 • Vrijwilliger
  • Wat is de Academie van We(l)doen?
   • De Academie van We(l)doen is een overzicht van workshops, trainingen en cursussen die in de regio IJmond worden aangeboden. Het aanbod is vooral bestemd voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. U vindt de Academie hier.

  • Waarom kom ik We(l)doen tegen op school?
   • Wij willen dat jongeren bekend raken met mantelzorg en vrijwilligerswerk. De mantelzorgconsulent van We(l)doen geeft gastlessen over mantelzorg. Andere medewerkers vertellen over vrijwilligerswerk. Ook kunnen organisaties plekken voor de maatschappelijke stage aanbieden op de vacaturebank van We(l)doen.

  • Heb ik als vrijwilliger plichten?
   • Natuurlijk is vrijwilligerswerk niet verplicht, maar zeker ook niet vrijblijvend. U maakt immers vaste afspraken met de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet. Wegblijven zonder bericht kan bijvoorbeeld niet. Ook als vrijwilliger rekenen anderen op u.

  • Hoe weet ik of een bepaalde vrijwilligersbaan leuk is?
   • De kans op slagen neemt toe als u een vrijwilligersbaan neemt die bij uw ervaringen, wensen en interesses past. Heeft u daarover twijfels, dan kunt u dat bespreken met de vacaturebankmedewerker van We(l)doen. Samen komen we er wel uit! Vaak zijn er bij de organisatie of vereniging die de vrijwilligersbaan aanbiedt mogelijkheden om een (paar) keer mee te lopen, om de sfeer en de werkzaamheden te ‘proeven’.

  • Mag ik met een uitkering vrijwilligerswerk doen?
   • In principe mag u, onder voorwaarden, met een WW-, Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering vrijwilligerswerk verrichten. Meer informatie, ook over de voorwaarden, kunt u verkrijgen bij de instantie waarvan u uw uitkering krijgt.

  • Wat is vrijwilligerswerk?
   • Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

     

  • Heeft vrijwilligerswerk voordelen voor mij?
   • Zeker, vrijwilligerswerk brengt ook wat voor u mee. Denk hierbij aan de uitdaging, de nieuwe ervaring en de lol die u krijgt, en de mogelijkheid om andere mensen te leren kennen. Daarbij staat vrijwilligerswerk goed op een CV, en doet u iets waardevols voor een ander.

Staat uw vraag er niet bij? Mail ons! Stel uw vraag

Uitgelichte blogpost

Regeling huishoudelijke hulp voor mantelzorgers verlengd

De gemeente Beverwijk verlengt de Regeling Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers (Hhm). De Hhm is een toelage voor mantelzorgers als ze een huishoudelijke hulp inhuren en is bedoeld om mantelzorgers te ondersteunen door het bieden van hulp bij het huishouden. Voor wie en wat zijn de kosten De regeling is voor mantelzorgers die wonen in Beverwijk. […]

  Lees Verder

  Uitgelichte cursus

  Netwerkbijeenkomst Vrijwilligersacademie IJmond

  Netwerkbijeenkomst Vrijwilligersacademie IJmond Vrijwilligerswerk nu en straks Vinden en binden van vrijwilligers in een veranderend speelveld Donderdag 7 juni 2018 a.s. van 13.30 – 16.30 uur, De bijeenkomst vindt plaats in Rabobank IJmond, Zadelmakerstraat 150, 1991 JE Velserbroek.   De agenda is al volgt: 1. Opening 2. Inleiding door Ronald Hetem van Movisie, auteur van […]

   Lees Verder

   We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius, Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.

   Send this to a friend